MCGI File and Video Archive

Music Ministry Corner

Description Location
Music Ministry ADD Music Ministry
Teatro Kristiano Teatro Kristiano
Singapore ADDPRO | ADDCIT SG ADDPRO | ADDCIT
Singapore Music Ministry Singapore Music Ministry
'RESTRICTED Files' RESTRICTED_FILES

Latest

3RD QUARTER International Thanksgiving 2014 - September 26, 27, 28WHOLE CONGREGATION
Di Namin Lilimutin

WORKERS MINISTRY
Ang Dalangin sa Dios (study files will be posted, soon, Gw)

LUZON REGION
Kay Buti Mo, Panginoon

PRISON MINISTRY
Magpakailan Pa Man (Tiwala ng puso ay Ikaw)
(study files will be posted, soon, Gw)

KAWAN NG CORDERO
Purihin, Purihin
(study files will be posted, soon, Gw)

MUSIC MINISTRY / TEATRO
1st day
NMS 2003
O Nation of God, Rejoice / Lord We Give Thanks Medley

2nd day
Hindi Lang Buhay na Walang Hanggan
2ND SONG - STAND BY

3rd day
Ipakikipaglaban Medley 7